Gå till innehållet

Vilken tid borde Finland tillämpa permanent?

Frågetecken 677337
Enkät | Kommunikationsministeriet
Enkäten har avslutats

Europeiska kommissionen har föreslagit att man i EU 2019 ska avskaffa den tidsomställning som görs två gånger per år.

Det betyder att klockan inte längre kommer att ställas en timme framåt i mars och en timme bakåt i oktober.

I dagsläget tillämpas sommartiden sju månader om året och vintertiden (normaltiden) fem månader om året.

Vid sommartid är kvällarna ljusa en timme längre än normalt medan morgnarna ljusnar en timme senare än vid vintertid. Vid vintertid faller mörkret en timme tidigare på kvällen och på motsvarande sätt gryr morgonen en timme tidigare än vid sommartid.

Enligt förslaget ska EU-länderna själva få välja om de vill permanent tillämpa sommar- eller vintertid eller om de vill övergå till någon annan tidszon.

I webbenkäten Dinåsikt.fi utreds finländarnas åsikter och synpunkter i frågan. Resultaten utnyttjas när Finland bereder sin ståndpunkt till kommissionens förslag.

Information om finländarnas åsikter och önskemål samlas in även med hjälp av en gallupundersökning. Gallupen genomförs av TNS Kantar Oy. Informationen samlas in så att resultaten representerar finländarnas åsikter enligt region, åldersgrupp och socioekonomisk bakgrund. Under beredningen bedöms även andra konsekvenser av tidsomställningen och dessutom hör man experter i frågan.

I Finland har riksdagen antagit en gemensam ståndpunkt om att främja avskaffandet av tidsomställningen i EU. Än så länge finns inget beslut om till vilken tidszon Finland borde höra till. Om ärendet går vidare i EU måste också Finland ta ställning till vilken tid som ska följas permanent i Finland. Beslutet fattas av Finlands riksdag.

Härnäst kommer direktivförslaget att behandlas i statsrådet och i riksdagen. Under behandlingen bildas Finlands officiella ståndpunkt i saken.

I EU fortsätter beredningen av direktivet i rådet och i Europaparlamentet.

Basuppgifter

Avslutat: 12.10.2018

BilagorDe obligatoriska frågorna i enkäten är markerade med en asterisk (*).

Berätta din åsikt genom att besvara följande frågor:
Till nästa följer några påståenden om de olika tidsalternativen. Ange din åsikt om de olika påståendena.