Gå till innehållet

Vilken tid borde Finland tillämpa permanent?

Frågetecken 677337
26.9.2018 | Kommunikationsministeriet
Kellojen siirtoon liittyvä kuva

Europeiska kommissionen har föreslagit att man i EU 2019 ska avskaffa den tidsomställning som görs två gånger per år. Enligt förslaget ska EU-länderna själva få välja om de vill permanent tillämpa sommar- eller vintertid eller om de vill övergå till någon annan tidszon. Beslutet fattas av Finlands riksdag.

I webbenkäten Dinåsikt.fi utreds finländarnas åsikter och synpunkter i frågan. Resultaten utnyttjas när Finland bereder sin ståndpunkt till kommissionens förslag.Basuppgifter

Publicerad: 26.9.2018

Ägare: Kontaktpersoner:
Teman:
  • #andra
Kommuner:

Bilagor