Siirry sisältöön

Mikä aika Suomessa pitäisi ottaa pysyvästi käyttöön?

Kysymysmerkki 677337
Kysely | Liikenne- ja viestintäministeriö
Kysely on päättynyt

Euroopan komissio on ehdottanut, että kahdesti vuodessa tapahtuvasta kellojen siirtelystä luovutaan EU:ssa vuonna 2019.

Tämä tarkoittaa sitä, että kellonaikaa ei enää siirrettäisi tunnilla eteenpäin maaliskuussa eikä tunnilla taaksepäin lokakuussa.

Nykyisin kesäaikaa noudatetaan seitsemän kuukautta ja talviaikaa viisi kuukautta vuodesta.

Kesäajassa illat ovat yhden tunnin pidempään valoisia ja vastaavasti aamut valkenevat tuntia myöhemmin kuin talviajassa. Talviajassa pimeä tulee illalla tuntia aikaisemmin ja vastaavasti aamut valkenevat tuntia aikaisemmin kuin kesäajassa.

Ehdotuksen mukaan EU-maat voisivat valita itse, haluavatko ne noudattaa pysyvästi kesä- vai talviaikaa taikka siirtyä johonkin muuhun aikavyöhykkeeseen.

Otakantaa-kyselyssä selvitetään mielipiteitä ja näkemyksiä asiasta. Tuloksia hyödynnetään, kun Suomi valmistelee kantaansa ehdotukseen.

Tietoa suomalaisten mielipiteistä ja toiveista kerätään myös gallup-tutkimuksella. Kyselyn toteuttaa TNS Kantar Oy. Tiedonkeruu toteutetaan siten, että tulokset edustavat suomalaisten mielipiteitä alueellisesti, ikäryhmittäin ja sosioekonomisen taustan mukaan. Lisäksi asian valmistelussa arvioidaan myös muita vaikutuksia ja kuullaan asiantuntijoita.

Suomessa on eduskunnassa muodostettu yhteinen näkemys siitä, että kellojen siirtelystä luopumista edistetään EU:ssa. Siitä ei ole tehty päätöksiä, mihin aikavyöhykkeeseen Suomi tulisi kuulumaan. Jos asia etenee EU:ssa, myös Suomen on otettava kantaa siihen, mikä on Suomen pysyvä aika. Asian päättää Suomen eduskunta.

Komission ehdotusta tullaan seuraavaksi käsittelemään valtioneuvostossa ja eduskunnassa. Käsittelyssä muodostetaan Suomen virallinen kanta asiaan.

EU:ssa direktiivin valmistelu jatkuu neuvostossa ja Euroopan parlamentissa. 

Perustiedot

Päättynyt: 12.10.2018

LiitteetKyselyn pakolliset kysymykset on merkitty (*) tähtimerkillä.

Kerro mielipiteesi vastaamalla seuraaviin kysymyksiin:
Seuraavaksi muutama aiheeseen liittyvä väittämä. Kerro, kuinka samaa tai eri mieltä olet kustakin väittämästä.